«Αρχά Πολιτείας απάσης νέων τροφά» (Πυθαγόρας)

Για την Δημοτική Παράταξη «Καλαμαριά Μητέρα Πόλη», η παιδεία είναι το θεμέλιο της πόλης. Έχουμε ήδη συστήσει επιτροπή διαλόγου για την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων του Προγράμματός μας, τις οποίες και θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των κατανομών των μαθητών και μαθητριών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Καλαμαριάς, θέμα που δίχασε και ταλαιπώρησε την κοινωνία και τα παιδιά κατά την περσινή σχολική χρονιά, η Δημοτική Παράταξη «Καλαμαριά Μητέρα Πόλη», αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών, προκειμένου να συμβάλει θετικά στην διευθέτηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την σχολική χρονιά 2023-2024.

Βασικό μέλημα της Παράταξης μας είναι η σωστή λειτουργία των σχολείων σε κάθε περιοχή του Δήμου.

Προτεραιότητά μας επίσης αποτελεί η διευκόλυνση και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών, αν προκύπτει τέτοια ανάγκη και εφόσον αξιοποιούνται πρωτίστως και πλήρως όλα τα πλησιέστερα στις οικίες των μαθητών σχολεία, οι εκπαιδευτικοί χώροι και υποδομές των οποίων, καταδεικνύονται με σαφήνεια από τα επίσημα στοιχεία και τις έγγραφες αναφορές των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους αρμόδιους παράγοντες ώστε:

  1. Οι μαθητικές κατανομές να διενεργηθούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανεμηθούν στις πλησιέστερες στις οικίες τους σχολικές μονάδες, δηλώνοντας και αξιοποιώντας το σύνολο των εκπαιδευτικών χώρων που αυτές διαθέτουν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου Καλαμαριάς.
  2. Το δίκαιο και λογικό αίτημα μετεγγραφής των μαθητών-μαθητριών της Α’ Λυκείου, του σχολικού έτους 2022-2023, από τις περιοχές Φοίνικα, Νέας Κρήνης, Άη Γιάννη και Επέκτασης, για φοίτησή τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο 3ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, να γίνει δεκτό, με ένταξή τους στα ήδη λειτουργούντα τέσσερα (4) τμήματα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας, δεν προκύπτει υπέρβαση του ανώτατου ορίου μαθητών ανά τμήμα.

Οι προτεραιότητες για την Παιδεία, της Δημοτικής Παράταξης «Καλαμαριά Μητέρα Πόλη», θα αναπτυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα αφορούν:

  • σε προτάσεις και θέσεις για τη σχολική στέγη.
  • στη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις δομές Πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς.
  • στη σχολική καθαριότητα και φύλαξη.
  • στον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων με προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού.
  • στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των σχολείων.
  • στη συνεργασία του Δήμου με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για τη χάραξη εκπαιδευτικών στρατηγικών και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, καθώς και την ανάδειξη του καθοριστικού τους ρόλου σε ζητήματα διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης, καταπολέμησης της ενδοσχολικής αλλά και κάθε άλλης μορφής βίας.