Συνεχίζει τις περιοδείες της στις γειτονιές της Καλαμαριάς, η υποψήφια Δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκε το Βυζάντιο, το Βότση και την Κηφισιά, το βράδυ είναι προγραμματισμένη επίσκεψη στα καταστήματα του κέντρου της Καλαμαριάς και το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει περιοδεία στο Καραμπουρνάκι και στην Αρετσού.

Ολοκληρώνοντάς πλέον τον κύκλο αυτών των συναντήσεων, η Χρύσα Αράπογλου τονίζει «Περπατώντας στις γειτονιές της Καλαμαριάς, εύκολα διαπιστώνεις την ανισορροπία ανάπτυξης ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Επαναφέρουμε λοιπόν την πρόταση μας για την οργάνωση μιας πολυκεντρικής Καλαμαριάς, όπου κάθε περιοχή θα έχει την δική της ταυτότητα και τη δική της αναπτυξιακή δυναμική. Έχουμε το σχέδιο για κοινές αλλά και εξειδικευμένες δράσεις ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες για κάθε περιοχής Πιστεύοντας στην ανάγκη της συμμετοχικής διοίκησης, δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόζουμε πιλοτικά τη λειτουργία τοπικών συμβουλίων. Σε αυτά συμμετέχουν: οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν σημείο αναφοράς τη συγκεκριμένη περιοχή και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. Έργο τους θα είναι:

  • Να εισηγούνται παρεμβάσεις και να εντοπίζουν θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης παρακολουθώντας ταυτοχρόνως την πορεία επίλυσης από πλευράς υπηρεσιών του Δήμου
  • Να προτείνουν δράσεις και πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο
  • Να παρακολουθούν την υλοποίησης του προγράμματος μας ανά περιοχή
  • Να καταγράφουν προβλήματα και να ενημερώνουν για αυτά
  • Να δημιουργούν θεσμούς (γιορτές γειτονιάς)
  • Να διεκδικούν τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως κατεύθυνση τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο και τις συνέργειες.

 

Ως «Καλαμαριά Μητέρα Πόλη» θέλουμε μια Καλαμαριά ισχυρή και με ταυτότητα, και πολίτες ενεργούς αλλά και χρήσιμούς συνεργάτες της Δημοτικής Αρχής.

 

Επιπλέον στην ίδια κατεύθυνση

 

  • Συστήνουμε Συμβούλιο της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο να δημιουργηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας και συζήτησης του Δήμου με την κοινωνία, έτσι ώστε να αφουγκράζεται την κοινή γνώμη και να μπορεί να επικοινωνήσει τις αποφάσεις του και τις θέσεις του με αμεσότητα.
  • Οργανώνουμε πλατφόρμα καταγραφής ιδεών για την Καλαμαριά και επιδιώκουμε τη συμμετοχή των Καλαμαριωτών που κατοικούν εκτός Καλαμαριάς και εκτός Ελλάδας, για την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών από τις πόλεις του εξωτερικού.

 

Για την παράταξή μας η συμμετοχή δεν αφορά μόνο τον προεκλογικό χρόνο. Μπορεί και πρέπει να είναι μία διαρκής λειτουργία με δομημένες διαδικασίες διαβούλευσης για κάθε μικρό ή μεγάλο θέμα. Ένα πεδίο γνωριμίας των πολιτών, ώσμωσης και σεβασμού των διαφορετικών απόψεων, μία παιδευτική διαδικασία δημοκρατικής συνύπαρξης.

 

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε στην Καλαμαριά το ρόλο που της αξίζει».