Τα γραφεία του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Καλαμαριάς επισκέφθηκε χθες 11/1 η υποψήφια Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, για να ενημερωθεί και να ανταλλάξει απόψεις με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Οι εργαζόμενοι εντόπισαν ως κυριότερα προβλήματα την υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου και την προσπάθεια κάλυψης της έλλειψης προσωπικού με εργαζόμενους μέσω ελαστικών, μικρής διάρκειας, σχέσεων εργασίας, την ελλιπή διάθεση Μέσων Ατομικής Προστασίας και τα προβλήματα Υγιεινής και Ασφάλειας που ανακύπτουν, όπως και την έκδηλη πρόθεση ιδιωτικοποίησης Υπηρεσιών του Δήμου.

Η κυρία Αράπογλου από την πλευρά της εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αλλά και την πεποίθηση ότι, ως επόμενη Διοίκηση του Δήμου, θα εφαρμόσει τακτικές συναντήσεις με τους εργαζόμενους, αφουγκραζόμενη τις απόψεις και τις προτάσεις τους, πιστή στις αρχές της συμμετοχικής Δημοκρατίας.