Μία εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη από το πρωί σήμερα Δευτέρα (27.11) στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα στο Καραμπουρνάκι όπου βρίσκονται οι γνωστές πια σε όλους λαμαρίνες, καθώς εμφανίστηκαν μηχανήματα εκσκαφών για χωματουργικές εργασίες.

Καλούμε τον απερχόμενο δήμαρχο κ. Δαρδαμανέλη να συγκαλέσει άμεσα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα τις σημερινές εξελίξεις και το ζήτημα στο Καραμπουρνάκι, με την παρουσία όλων των παρατάξεων που θα στελεχώσουν το νέο δημοτικό συμβούλιο από 1 Ιανουαρίου του 2024.

Επίσης, τον καλούμε να προβεί σήμερα κιόλας σε άμεσες ενέργειες επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στο Καραμπουρνάκι προκειμένου αφενός να σταματήσουν εδώ και τώρα οι εργασίες, αφετέρου να έρθει ο δήμος Καλαμαριάς με τη συμμετοχή της διοίκησης που αναλαμβάνει σε ένα μήνα, σε συμφωνία για την οικονομική τακτοποίηση του ζητήματος.

Θεωρούμε τις σημερινές εξελίξεις ιδιαίτερα κρίσιμες και αρνητικές καθώς θα αποτελέσουν τη θρυαλλίδα για τη δόμηση του παραλιακού μετώπου, κάτι στο οποίο είναι δεδομένη η αντίθεση του συνόλου της Καλαμαριάς.